en bild

Händelser under året

Praktikertjänst skapar förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst.

PTJ Dental fortsätter att växa

PTJ Dental är en verksamhetsgren inom Praktikertjänst där tandläkare kan välja att gå in som anställda, utan att vara delägare i koncernen. Detta för att skapa fler karriärvägar inom bolaget. Vid årets slut fanns tio mottagningar inom PTJ Dental spridda över hela landet, varav sex öppnade under 2019.

Fler än 400 000 kan nu få digifysisk vård via Praktikertjänst24

Vid årets slut var 30 av Praktikertjänsts 82 vårdcentraler anslutna till den digitala plattformen Praktikertjänst24 och därmed har 52 procent av våra patienter möjlighet att få hjälp av sin läkare även digitalt. Totalt har 84 000 patientbesök hanterats via plattformen.

Tandläkarmottagningen Stjärnan i Storrödingsberg

I våras öppnade tandläkarmottagningen Stjärnan i Storrödingsberg, en by med tio invånare mitt i Västerbotten. Bakom satsningen står Anders och Marita Sundh, tandläkare respektive psykiatriker och tandsköterska i Praktikertjänst. Målet med verksam-heten är att få fler att gå till tand-läkaren och skapa en lugn miljö för behandling.Verksamheten erbjuder allmäntandvård och behandling av patienter med tandvårdsrädsla, en behandlings-specialitet som i stor utsträckning saknas i Norrland.

Nya förebilder i  koncernen lyfts fram

För att skapa engagemang och lyfta fram förebilder inom koncernen har Praktikertjänst instiftat den årliga utmärkelsen Guldhjärtat, som delades ut för andra gången under PTJ-dagen den 17 maj. Utmärkelsen delas ut
i kategorierna Kvalitet, Ledarskap och Innovation.

Carina Olson ny vd på Praktikertjänst

Den 1 november 2019 tillträdde Carina Olson som ny vd och koncernchef för Praktikertjänst efter Erik Strand som varit vd och koncernchef sedan december 2016. Carina har arbetat i bolaget i fyra år som ekonomi- och finansdirektör samt vice vd.

Fortsatt succé för podden vårdfrågan

Praktikertjänsts egen podd vårdfrågan har under året släppt 14 nya avsnitt där vi får möta experter från hela bolaget. Avsnittet med Pelle Lindfors från Sollentuna Specialistklinik har flest lyssningar följt av avsnitten om ledarskap i primärvården med Sara Banegas från Ekerö vårdcentral och estetisk tandvård med Elisabeth Rasmusson på Götaplatskliniken.

Praktikertjänst har återigen Sveriges mest nöjda patienter

När patienter i tandvården säger sitt är resultatet tydligt. SKI mäter årligen kundnöjdheten i ett stort antal branscher, och tandvården har under många år haft de allra nöjdaste kunderna inom alla sektorer som undersöks och i toppen landar Praktikertjänst med ett index på 85,1 (85,5) och 8 av 10 patienter skulle rekommendera en Praktikertjänstmottagning till andra.

Precis som tidigare år presterar Praktikertjänsts vårdcentraler också väldigt väl när Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter patient- nöjdhet i Nationell patientenkät för primärvård. Hela 18 vårdcentraler i Praktikertjänsts regi kvalar in på topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju kategorier som mäts. Störst skillnad mellan Praktikertjänst och övriga vårdgivare återfinns i kategorierna helhetsintryck och kontinuitet.

Praktikertjänst breddar utvecklingsmöjligheterna inom bolaget

Poolpraktiker och specialistkonsult innebär att legitimerade medarbetare inom tandvården och hälso- och sjuk-vården kan verka inom Praktikertjänst genom en resurspool och därigenom tillföra koncernen sina kompetenser.

De nya anställningsformerna innebär också större möjligheter att hantera de nya momsregler som trädde i kraft den 1 juli 2019. Det här är anställnings-möjligheter som efterfrågats av flera av Praktikertjänsts delägare. Många som står inför pension har exempelvis uttryckt önskemål att kunna arbeta kvar i företaget, men i andra former.

Praktikertjänst i Almedalen – fokus på framtidens vård

För fjärde året i rad fanns Praktiker-tjänst på plats under politikerveckan i Almedalen. Under veckan arrangerades tre seminarier – ett om hur vi ska göra för att säkra framtidens tandvård, ett om framtidens hälso- och sjukvård och det faktum att allt färre ska vårda allt fler och ett om hur vi kan minska sjukskrivningar. Utöver dessa arrangerade även Praktikertjänst två rundabordssamtal, det ena med fokus på digitalisering i hälso- och sjukvården och det andra med fokus på kvalitet i tandvården. Med samtalen var före- trädare för Praktikertjänst och inbjudna gäster från branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter.

Dotterbolagen blir en egen koncern och säljs

I april 2019 fattade Praktikertjänsts styrelse beslut om att bilda en egen koncern för dotterbolagen inom specialistvård. Den nya koncernen fick namnet Proliva och syftet var att skapa ökat fokus på samordning mellan dotterbolagen. I december 2019 stod det klart att Proliva säljs.

Bra resultat och god ekonomi

Återigen gör Praktikertjänst ett bra år finansiellt, med ett resultat efter finansiella poster på 615 miljoner kronor. Anledningarna är framför allt mottagningarnas fokus på patienterna, kvaliteten och på ekonomin. Till största delen visar moderbolagens verksam- heter god lönsamhet.

Blocks

VD har ordet

I skrivande stund har jag varit vd för Praktikertjänst i ett halvår. Jag är både glad och stolt över förtroendet som jag fått av er delägare. Praktikertjänst är ett spännande bolag som jag lärt känna under mina fyra år som ekonomi- och finansdirektör samt vice vd. Nu ser jag fram emot att tillsammans med er delägare och medarbetare fortsätta förändringsresan i en bransch som står inför många utmaningar.
Läs merom VD har ordet

Styrelseordförande har ordet

Praktikertjänst ägs och drivs av oss som utför vården. Det lokala ansvaret som vi delägare tar för vården av våra patienter, och den centrala servicefunktionen som tillhandahålls från kontoret, är en fantastisk kombination som visat sig fungera i 60 år. Vår affärsmodell är lika relevant idag som 1960. Vi startades för att främja entreprenörskap och samverkan inom vården. Nu har vi branschens nöjdaste patienter, engagerade medarbetare och stolta delägare.
Läs merom Styrelseordförande har ordet

77 nya delägare

77 nya verksamma delägare anställdes under 2019.

2700 kursdeltagare

2 700  kursdeltagare på någon av våra utbildningar med totalt 200 utbildningsdagar.

39 delägarmöten

Vi har under året genomfört 39 delägarmöten.