en bild

Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst har lång erfarenhet av att driva vård i privat regi. Varje dag, över hela landet, arbetar vi för att ge dig som patient den bästa vården och det bästa omhändertagandet. Kontinuitet är något vi värderar högt, och därför får många av våra patienter samma vårdutövare år efter år.

Hälso- och sjukvård

av de som besöker våra vårdcentraler är nöjda med sin vård. Det ger oss de mest nöjda patienterna i Sverige!

Patientavgifter

De flesta av Praktikertjänsts verksamheter har vårdavtal med landstingen. Patientavgifterna är då samma som i den landstingsdrivna vården. Patientavgifterna ser olika ut beroende på typ av besök, till exempel om du ska besöka en husläkare, sjuksköterska eller specialistläkare. Avgifterna skiljer även mellan de olika landstingen/regionerna. Kontakta den mottagning du vill besöka för information om aktuella patientavgifter.

Klicka här

Tips & Råd

Ladda fler