en bild

Forskning- och utvecklingsbidrag

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag syftar till att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete som kan få betydelse för bolagets verksamhet och för tandvården och hälso- och sjukvården i stort. Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och tilldelas medel och för 2022 har 500 000 kronor avsatts. Sista ansökningsdag för 2022 är den 23 juni.

I Praktikertjänst har en särskild forsknings- och utvecklingsnämnd till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden. Projekten som tilldelas medel kan vara vetenskapligt och akademiskt förankrade, men även utvecklingsarbete kan tilldelas resurser. Det centrala är att projekten har ett tydligt syfte och tydliga ramar samt att de förväntas ha betydelse för Praktikertjänsts kliniska, praktiska och administrativa verksamhet.

I projektbedömningarna tillämpar nämnden de kriterier som gäller vid fördelning av andra forskningsanslag, exempelvis från fakulteterna och från Medicinska forskningsrådet. Bidragen betalas ut under hösten till respektive godkänt projekt. Vid publicering av forskningsresultat ska anges att arbetet utförts med bidrag från Praktikertjänst.

Forsknings- och utvecklingsnämnden

Forsknings- och utvecklingsnämnden tillsätts av Praktikertjänst AB:s styrelse och har till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden.

Ordförande

Anders Jonsson, chefstandläkare och utbildningschef, Praktikertjänst

Ordinarie ledamöter

Thomas Anderson, med dr, läkare, Helsingborg
John Danin, odont dr, tandläkare, Stockholm
Gunnar Johannsen, odont dr, tandläkare, Danderyd
Jonas Orve, biträdande chefsläkare, Praktikertjänst

Adjungerade ledamöter

Carina Olson, vd och koncernchef, Praktikertjänst
Ann-Chriztine Ericsson, chef stöd och styrning, Praktikertjänst
Urban Englund, styrelseordförande, Praktikertjänst
Sara Banegas, chefsläkare, Praktikertjänst
Marie Grunnesjö, kvalitetschef, Praktikertjänst

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare 2021

Namn Organisation Projekt

Kåre Tham

Stockholm Kids

Vad vill patienterna? Relationen mellan patienternas målsättningar och behandlingsutfall i barn- och ungdomspsykiatri.

Johan Wedin

Primapraktiken (Trollhättan)

Hur ska den vårdcentralsförlagda utbildningen av ST-läkare i allmänmedicin struktureras och disponeras för att styra ST-Iäkarnas utveckling mot sitt kommande yrkes olika utmaningar?

Marit Westman

Astma- och allergimottagningen (Stockholm)

Kronisk inflammation, hjärnfunktion och beteende.

Sofia Olsson, Staffan Olsson och Monica Larsson

Brahehälsan Löberöd

Subgruppera diabetiker.

Natalie Stempa

Danakliniken (Stockholm)

Oral hälsa hos personer med könsdysfori som genomgår könsbekräftande hormonbehandling.

George Homsi

Tandvården Sergel (Stockholm)

Optimization of masticatory function in people with dental implants

 

Anders Jonsson

Ordförande forsknings- och utvecklingsnämnden

Chefstandläkare och utbildningschef

tel: 010-128 38 01