en bild
Kategorier för sidan Guldhjärtat

Praktikertjänsts pris för bättre vård - Guldhjärtat

För att lyfta fram olika initiativ har Praktikertjänst instiftat utmärkelsen Guldhjärtat som hyllar initiativ, medarbetare och ledare som på något sätt utmärkt sig extra, för att i tanke och handling agera efter Praktikertjänsts värderingar: Professionalism, Omtanke och Nytanke.

Vinnare 2019

 

Finalister 2019

Kategori Innovation

Kollage Innovation.png

Eira Hälsocentral, vårdcentral i Gävle
Eira var först inom Praktikertjänst att öppna upp för att alla patientärenden ska komma in till mottagningen via Praktikertjänst24. Eira var också en av de första mottagningarna inom koncernen som lanserade en lättakut med digitala verktyg. Genom modet att utmana mönster, prova nya verktyg och kanaler som påverkar arbetssätt och traditionella möten så är Eira en förebild för alla Praktikertjänsts mottagningar.

Cedermodellen/Cedermodellen för psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som leder till många sjukskrivningar. Therese Petterson initierade Cedermodellen för psykisk ohälsa som innebär hög tillgänglighet i primärvården för patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Syftet med arbetssättet är att tillhandahålla en stabil grund för att snabbare remittera patienter med svårare besvär vidare till psykiatrin. Kötiden innan samtalskontakt var tidigare upp till sex månader, men har pressats ner till omkring en vecka samtidigt som tillgängligheten till terapeut fördubblats. Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har på totalen sjunkit kraftigt.

Cederkliniken, vårdcentral i Piteå
Cederkliniken letar ständigt efter nya förbättringsområden. För att just handledning skulle fungera på bästa sätt krävdes ett mer närvarande arbetssätt. Lösningen blev att arbeta i kontorslandskap. Det har inneburit bättre möjligheter att utbyta erfarenhet och kunskap. I primärvården där de flesta har egna mottagningsrum har Cederkliniken istället patientrum. Det är tydligt att arbetssättet uppskattas av läkare och sjuksköterskor som utbildar sig.

Kategori Kvalitet

Kollage Kvalitet.png

Ivan Rosengren, tandläkare och verksamhetschef, Tandvårdskompaniet i Borås
Med ambitionen att ge en så hög klinisk kvalitet som möjligt driver tandläkare Ivan Rosengren sin mottagning i Borås. Han vill helt enkelt varje dag bli en bättre kliniker. Det ger Praktikertjänst ett starkt och i förlängningen samhällsnytta genom lägre kostnader för samhället i stort. Ivan är också initiativtagare till PTJ Exklusivt – vidareutbildningen av tandläkare som vill utveckla och vässa sin kliniska kvalitet. 

Herkules vårdcentral, Borås
Genom nya rutiner har Herkules vårdcentral halverat antalet sjukskrivningsdagar. Patienten är delaktig i sjukskrivningen och varje steg i processen syftar till att få en bättre förståelse för besvären. Det har bidragit till att patienter känner sig mer omhändertagna, att sjuksköterskor inte längre behöver ta emot pressande telefonsamtal om sjukskrivningar som löper ut och läkare känner en större trygghet när de arbetar mer teambaserat.

Göran Ganters, tandläkare, 7 – 7 Praktiken i Falun
Tandläkare Göran Ganters i Falun sätter alltid patientens behov främst. Med hög arbetsmoral och stor nyfikenhet håller han sig ständigt uppdaterad. Görans stora hjärta har också varit en viktig del i hur han tar hand om tandvårdsrädda patienter. Han utbildar sina patienter, vilket gör dem delaktiga i behandlingen. Görans engagemang för patienter, kollegor, medarbetare och odontologi i stort gör att hans karriär är ett kvalitativt föredöme för alla.

Kategori Ledarskap

Kollage Ledarskap_ny.png

Bengt Aldell, läkare och verksamhetschef, Maria Alberts vårdcentral i Trollhättan
Distriktsläkaren Bengt Aldell är både verksamhetschef och en sann entreprenör som bidrar till att vidareutveckla Praktikertjänst. Genom att kombinera ett målmedvetet ledarskap med kamratskap, trygghet och personligt ansvar har han skapat stor sammanhållning i personalgruppen. Han har handlett distriktsläkare och ST-läkare i Fyrbodal på ett energiskt, stöttande och uppmuntrande sätt. Bengt har också gjort avtryck i regionen genom sin aktiva medverkan i samverkansgrupper.

Sara Warnquist, sjukgymnast och verksamhetschef, Hälsan Östertälje och Hovsjö Rehab i Södertälje
Sara Warnquist har från flera håll nominerats till Guldhjärtat. Det är ett tydligt kvitto på hennes engagemang, närvaro och nyfikenhet inför nya utmaningar. Saras ledarskap består av mod, positiv energi och ihärdighet. Hon fattar både svåra beslut och hittar vägar framåt som skapar välmående och framgång. Och hon gör det med verksamheternas, medarbetarnas och i synnerhet patienternas bästa i åtanke.

Agneta Hamilton, läkare och verksamhetschef, Vårdcentralen Kusten i Ytterby
Distriktsläkaren Agneta Hamilton driver en framgångsrik vårdcentral i Ytterby dit läkare och andra professioner gärna söker sig. Att många också väljer att stanna är ett kvitto på god arbetsmiljö och ledarskap. Hon driver frågor kring ersättning och utveckling i regionen och finns alltid till hands att guida nya verksamhetschefer när allt är nytt och ovant. Agneta engagerar sig även politiskt för att bevaka, hävda och företräda primärvården, något som är viktigt för hela koncernen.