en bild
Kategorier för sidan Guldhjärtat

Praktikertjänsts pris för bättre vård - Guldhjärtat

För att lyfta fram olika initiativ har Praktikertjänst instiftat utmärkelsen Guldhjärtat som hyllar initiativ, medarbetare och ledare som på något sätt utmärkt sig extra, för att i tanke och handling agera efter Praktikertjänsts värderingar: Professionalism, Omtanke och Nytanke.

Vinnare 2019

Ivan Rosengren, tandläkare och verksamhetschef, Tandvårdskompaniet i Borås
Med ambitionen att ge en så hög klinisk kvalitet som möjligt driver tandläkare Ivan Rosengren sin mottagning i Borås. Han vill helt enkelt varje dag bli en bättre kliniker. Det ger Praktikertjänst ett starkt och i förlängningen samhällsnytta genom lägre kostnader för samhället i stort. Ivan är också initiativtagare till PTJ Exklusivt – vidareutbildningen av tandläkare som vill utveckla och vässa sin kliniska kvalitet. 

Sara Warnquist, sjukgymnast och verksamhetschef, Hälsan Östertälje och Hovsjö Rehab i Södertälje
Sara Warnquist har från flera håll nominerats till Guldhjärtat. Det är ett tydligt kvitto på hennes engagemang, närvaro och nyfikenhet inför nya utmaningar. Saras ledarskap består av mod, positiv energi och ihärdighet. Hon fattar både svåra beslut och hittar vägar framåt som skapar välmående och framgång. Och hon gör det med verksamheternas, medarbetarnas och i synnerhet patienternas bästa i åtanke.

Cedermodellen/Cedermodellen för psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som leder till många sjukskrivningar. Therese Petterson initierade Cedermodellen för psykisk ohälsa som innebär hög tillgänglighet i primärvården för patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Syftet med arbetssättet är att tillhandahålla en stabil grund för att snabbare remittera patienter med svårare besvär vidare till psykiatrin. Kötiden innan samtalskontakt var tidigare upp till sex månader, men har pressats ner till omkring en vecka samtidigt som tillgängligheten till terapeut fördubblats. Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har på totalen sjunkit kraftigt.