en bild
Kategorier för sidan Guldhjärtat

Praktikertjänsts pris för bättre vård - Guldhjärtat

För att lyfta fram olika initiativ har Praktikertjänst instiftat utmärkelsen Guldhjärtat som hyllar initiativ, medarbetare och ledare som på något sätt utmärkt sig extra, för att i tanke och handling agera efter Praktikertjänsts värderingar: Professionalism, Omtanke och Nytanke.

Vinnare 2021

Tina Holmberg – Alepraktiken, Nödinge

Tina Holmberg har nominerats från flera håll – ett tydligt kvitto på hennes engagemang, närvaro och lyhördhet. Med driv och entusiasm har Tina under Coronapandemin lyckats skapat förändring i ett minst sagt utsatt läge.

Tinas ledarskap har visat vägen för hela mottagningen och hon är en starkt lysande stjärna som låter det personliga bemötandet kombineras med knivskarpa kliniska kunskaper. Med värme, engagemang, högt kliniskt kunnande och en imponerande förmåga att leda gamla och nya medarbetare mot samma mål har Tina med stort fokus satt Alepraktiken och Praktikertjänst på kartan. Hon står för vad hon säger, får saker att hända och gör det med en kraft och stabilitet som under 2020 betytt mer än någonsin för såväl medarbetare som patienter.

Tina är Guldhjärtat personifierad, ett fantastiskt föredöme för alla ledare inom vården och kort sagt en god ambassadör för hela Praktikertjänst.

Prima Familjeläkarmottagning, Västerås

Den psykiska ohälsan har under tid ökat i Sverige och det finns ett visst stigma kring den typen av besvär. Därför är det viktigt att det inom vården finns verktyg och arbetssätt för att kunna hantera och bemöta det ökade behovet.

Genom stort engagemang har Prima Familjeläkarmottagning skapat förutsättningar till att förenkla, förnya och förbättra arbetssätten kring psykisk ohälsa och samtidigt skapat trygghet och kontinuitet för en sårbar grupp. Tillgängligheten har ökat och risken för att patienten hamnar mellan stolarna minskat. 

Projektet med kontaktsjuksköterska för patienter med psykisk ohälsa är både värdeskapande och nydanande och ligger helt rätt i tiden när den psykisk ohälsan ökar. Genom projektet tas dessutom varje yrkesprofessions kompetens till vara på ett mer effektivt sätt samtidigt som projektets arbetssätt ökar chansen till en likformig och god vård för våra mest utsatta patienter. Ett nyskapande arbetssätt som säkerställer kvaliteten i vårdmöten av extra känslig karaktär.

Guldhjärtat Hedersomnämnande 2021

George Homsi - PTJ Dental, Tandvården Sergel, Stockholm

Med engagemang, envishet och stort fokus på kvalitet lyckades George ställa om en stor tandvårdsverksamhet i Coronatider.  

Genom kreativa lösningar för äldre patienter, hantering av skyddsutrustning och bibehållet fokus på arbetsuppgifterna har både mottagningens medarbetare och dess patienter haft en stor trygghet i en pressad och osäker tid. Men där den fortsatt höga kvaliteten i tandvården har kunnat säkras för alla.

Detta engagemang, uthållighet och den bibehållna höga kvaliteten i patientmötet förtjänar juryns hedersomnämnande för Guldhjärtat 2021.

Hannah Lindqvist, GADD Tandvård, Värnamo

Även vid stor planering kan förutsättningarna förändras snabbt. År 2020 var ett år där mycket förändrades över en natt och där framtida planer blev en verklighet i närtid. Att starta upp en ny verksamhet eller ta över en befintlig mottagning är för många ett stort steg. Att göra det mitt under en pandemi, och dessutom som nybliven förälder, kan för många vara helt otänkbart.

Hannah tacklade denna verklighet med ett driv, entreprenörskap, vilja och hög flexibilitet som har imponerat stort. Med ödmjukhet och omtanke för sina nya medarbetare har Hannah stått stadigt i en minst sagt stormig tid och förtjänar därför härmed juryns hedersomnämnande för Guldhjärtat 2021. 

Susanna Eriksson och Eva Utterberg Citymottagningen, Umeå

Under hösten 2020 drabbades Citymottagningen av en brand som satte ledarskap, handlingskraft och omtanke på prov. Med stor närvaro, hög medvetenhet om personalens arbetsmiljö och snabba lösningar med tillfälliga lokaler kunde verksamheten fortsatt bedrivas - utan större avbrott och med hög tillgänglighet för patienterna.

Bakom denna hjälteinsats står Susanna Eriksson och Eva Utterberg. Med stor lyhördhet och omsorg har de lyckats hantera en personalgrupp i kris och samtidigt varit stöttande, mött personliga behov och lyckats skapa trygghet i en otrygg situation.

Med ett ledarskap utöver det vanliga har mottagningen tagit sig igenom krisen och ser sig nu själva som ännu starkare. Ett arbete och insats som förtjänar juryns hedersomnämnande 2021.