Med en stärkt ägarroll kan vi nyttja vår konkurrensfördel bättre

I skrivande stund har jag varit vd för Praktikertjänst i ett halvår. Jag är både glad och stolt över förtroendet som jag fått av er delägare. Praktikertjänst är ett spännande bolag som jag lärt känna under mina fyra år som ekonomi- och finansdirektör samt vice vd. Nu ser jag fram emot att tillsammans med er delägare och medarbetare fortsätta förändringsresan i en bransch som står inför många utmaningar.

Fokus på proaktivt stöd

Praktikertjänst står för långsiktighet. Vi började som en utmanare i ett slutet vård-system och är idag ett av Sveriges största vårdbolag. 2020 firar vi 60 år i branschen!

Uppdraget är att skapa goda för- utsättningar för fortsatt tillväxt och hög produktivitet, samt kvalitet och stöd till verksamheterna bland annat genom en effektiv och serviceorienterad central funktion.

Basen i kontorets uppdrag är att göra verksamheterna – och därmed delägarna – framgångsrika. Vi ska underlätta det dagliga arbetet i våra vårdverksamheter och vara ett kompetens- och servicecenter. Det är högsta prioritet i alla lägen och vi har börjat öka tillgängligheten på flera supportfunktioner genom att införa generösare öppettider. Vi ska fortsätta inventera och utveckla våra tjänster för att bättre spegla de behov som ni delägare har.

En stärkt ägarroll

På kontoret ska vi inte bara ta emot ärenden utan lösa problem och proaktivt skapa möjligheter i samarbete med er. Med en stärkt ägarroll kan vi tillsammans nyttja konkurrensfördelen i vår modell bättre. Jag vill att fler blir aktiva delägare och tar ansvar för helheten. Som delägare i Praktikertjänst är ni med och driver en mottagning – men ni är också delägare i Sveriges största privata vårdkoncern som omsätter 11 miljarder kronor. Det är en gemensam angelägenhet att vi tillsammans arbetar för nyrekrytering för att säkerställa såväl succession som tillväxt.

Att vi blir bättre på att samverka mellan kontor och delägare innebär att vi bättre tar tillvara på den stora konkurrensfördel som finns i detta bolag. Min förhoppning är att de ägarråd vi nu är i färd med att införa ska vara en förlängd arm inom sitt geografiska område för delägare i Praktikertjänst och kontoret.

Ägarråden blir också ett forum för ett aktivt och konstruktivt ägande där vi tar tillvara på det stora engagemang som finns i bolaget. För det är just det individuella engagemanget som är hemligheten bakom detta unika bolag.

Ett koncept för 2020

Vi verkar i en tillväxtbransch och ska fortsatt växa med finansiell stabilitet som grund. Vi ser att branscherna vi verkar i förändras i snabb takt och det ställs nya och hårdare krav på oss från uppdragsgivare, patienter, myndigheter och medarbetare. Det innebär att vi måste växla upp förändringstakten genom digitalisering,nya arbetssätt och anställningsformer som anpassas efter arbetsmarknadens krav.
Konceptet i bolaget ska utvecklas i takt med tiden utifrån ägarkollektivets intresse. I och med försäljningen av Proliva ska vi nu optimera förutsättningarna för Praktikertjänst genom fokusera på våra ägarledda verksamheter inom både tandvård och hälso- och sjukvård.

Vi blickar framåt

Den här årsredovisningen handlar både om det som har gjorts, och framför allt om vart vi är på väg. Jag vill tacka alla medarbetare och delägare för ett framgångsrikt 2019 med bra resultat. Nu ser jag fram emot 2020!

Carina Olson, vd och koncernchef Stockholm, mars 2020

Carina Olson

vd och koncernchef Stockholm, mars 2020