en bild

Pressrum

I Praktikertjänsts pressrum på Mynewsdesk finns mer pressmaterial, exempelvis bilder och filmer. Där kan du också prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från Praktikertjänst.

 • Nytt avsnitt av podden Vårdfrågan – samverkan kan minska sjukfrånvaron

  Nyhet Samverkan mellan vården och myndigheter kan minska sjukfrånvaron. Det förklarar distriktsläkaren och doktoranden Märit Löfgren vid Herkules vårdcentral i Borås. Genom nya sjukskrivningsrutiner har mottagningen lyckats minska antalet sjukskrivningsdagar bland patienter med 50 procent.

 • Debattartikel - färre stuprör i vården kan minska sjukfrånvaron

  Nyhet Det senaste året har sjukpenningtalet sjunkit i nästan hela Sverige. Men inte i Västra Götalandsregionen. Genom samverkan kan vi förbättra hälsan hos patienten och förkorta sjukskrivningen samtidigt som vi minskar frustrationen i sjukskrivningsprocessen, skriver Märit Löfgren, specialist i allmänmedicin på Herkules vårdcentral i Borås.

 • Nya rutiner halverade sjukskrivningsdagarna vid Herkules vårdcentral i Borås

  Pressmeddelande Genom nya sjukskrivningsrutiner har Herkules vårdcentral lyckats minska antalet sjukskrivningsdagar bland patienter med 50 procent. Det har bidragit till bättre arbetsmiljö och att patienterna känner sig tryggare och mer omhändertagna.

 • Nytt avsnitt av podden Vårdfrågan – Cedermodellen halverade sjukskrivningarna med Petter Tuorda

  Nyhet I det åttonde avsnittet av Praktikertjänsts podd Vårdfrågan intervjuas distriktsläkaren och verksamhetschefen Petter Tuorda på Cederkliniken i Piteå om arbetssättet Cedermodellen, ett arbetssätt som fått mycket uppmärksamhet runt om i landet.

 • Cederklinikens modell för sjukskrivningar gav effekt – halverade antal sjukfall på drygt två år

  Pressmeddelande Cederkliniken i Piteå har lyckats förbättra arbetsmiljön och minska antalet sjukfall bland patienter från 25 till drygt 10 sjukfall per tusen listade genom tydligt fokus på interna rutiner. Arbetet har mynnat ut i Cedermodellen för kvalitetssäkrad sjukskrivning och bygger på fyra huvudsakliga hörnstenar – patientmedverkan, patientinformation, utbildning och samordning.