Extern bild

Sömnforskaren Christina Sandlund vill vässa vården för patienter med sömnbesvär

Publicerad:

Distriktssköterskan Christina Sandlund forskar om insomni. I en färsk avhandling vid Karolinska institutet slår hon fast att kognitiv beteendeterapi kan integreras i sjuksköterskans uppgifter för att förbättra vården för patienter med insomni.

I slutet av förra året lade Christina Sandlund fram avhandlingen Insomnia: Treatment, Needs, Effectiveness, and Experiences vid Karolinska institutet i Stockholm. I avhandlingen har hon genomfört flera olika studier om insomni och hur vårdmetoder kan införas i primärvården. Avhandlingen har tagit sex år att slutföra och parallellt har hon arbetat deltid som distriktssköterska.

- Forskningen och det kliniska arbetet har korsbefruktat varandra. På vårdcentralen har jag träffat många patienter med sömnproblem och det har gett en klinisk dimension till forskningen, säger Christina Sandlund, distriktssköterska på Telefonplans vårdcentral i Stockholm och sömnforskare.

Det var när Christina Sandlund arbetade som distriktssköterska som hon märkte att sömnbesvär var ett utbrett problem och att kunskapen om olika behandlingsmetoder inom primärvården var låg.

- Det är vanligt att leva med sömnbesvär eller insomni utan att söka vård, och många upplever att de borde hantera besvären själva och att problemen inte tas på allvar i vården. Samtidigt finns en tveksamhet till läkemedelsbehandling och få patienter vet vilka behandlingsalternativ som faktiskt finns, säger Christina Sandlund, och fortsätter:

- Jag upplever att många inom primärvården är frustrerade och inte känner till vilka alternativ som finns istället för läkemedel. Jag kunde ge enklare sömnråd, men oftast var alternativet att patienten fick träffa läkare som skrev ut sömnmedel.

Hon fortsatte att intressera sig för sömnbesvär och olika behandlingsalternativ. Det ledde till olika kurser, egna föreläsningar, en magisteruppsats och så småningom forskning som ledde till avhandlingen, där hon bland annat lyfter fram KBT-I som en central behandlingsmetod. Den har vetenskapligt stöd och har över tid visat bättre effekt jämfört med sömnmedel.

- Fler i hälso- och sjukvården behöver utbildas i kognitiva och beteendeförändrande metoder för att täcka behovet hos det stora antalet patienter med insomni som finns i primärvården. Jag tror därför att det är viktigt att utveckla metoder som går att använda i den kliniska vardagen och som ger goda resultat, säger Christina Sandlund, och fortsätter:

- Ett sätt att öka möjligheten för primärvården att erbjuda rekommenderad behandling för insomni kan vara att utbilda sjuksköterskor i gruppbehandling baserad på KBT-I och på så sätt göra metoden mer tillgänglig för patienterna.

Från årsskiftet delar Christina Sandlund sin tid mellan en tjänst som distriktssköterska på Telefonplans vårdcentral och en tjänst på Akademiskt primärvårdscentrum där hon ska arbeta med fortbildning och vårdutveckling.

- Det är verkligen en förmån att kunna arbeta patientnära och samtidigt utbilda medarbetare i primärvården i sömnbehandling, säger Christina Sandlund, och avslutar:

- Sömnmedel är inte alltid det bästa alternativet och vi måste erbjuda patienten den bästa behandlingen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Christina Sandlund, distriktssköterska och sömnforskare, Telefonplans vårdcentral, e-post: christina.sandlund@ptj.se

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66

Tillbaka

Blocks