Extern bild

Familjehälsan Åstorp är Skånes bästa vårdcentral

Publicerad:

Vårdkooperativet Praktikertjänsts vårdcentraler presterar starkt i 2016 års upplaga av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella patientenkät, både i förhållande till offentliga vårdgivare och i relation till andra privata aktörer. Av totalt 148 undersökta vårdcentraler i Skåne placerar sig tre från Praktikertjänst bland de sex bästa i regionen och Familjehälsan Åstorp är regionens bästa vårdcentral med höga betyg inom delaktighet och bemötande.

SKL undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2016 års undersökning deltog nära 800 vårdcentraler i tio landsting och undersökningen tittar på sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

Praktikertjänsts tre vårdcentraler i toppen överträffar kraftigt både riks- och regionssnittet.

- Vi är oerhört nöjda med resultatet och att vi är tillbaka på förstaplatsen, men vi vet att vi måste fortsätta att arbeta målinriktat för att uppnå bra resultat även i fortsättningen. Vi strävar efter att alltid sätta patienten i fokus och då är kontinuitet är en viktig framgångsfaktor, och alla kollegor gör ett fantastiskt jobb varje dag, säger Lars-Göran Winberg, verksamhetschef för Familjehälsan Åstorp.

Utöver Familjehälsan Åstorp förstaplats, så placerar sig Östra Läkargruppen i Kristianstad och Brahehälsan i Löberöd på plats tre respektive plats sex i undersökningen. Samtliga av de sex topplacerade mottagningarna på listan drivs i privat regi.

- Vi är glada över att placera oss som den absolut bästa vårdcentralen i regionen. Vi har en långsiktighet och stabilitet i verksamheten. Låg personalomsättning med trivsel på jobbet är en viktig faktor för kontinuitet som gör att många patienter ofta får träffa samma läkare och sjuksköterska varje gång de besöker oss, säger Lars-Göran Winberg.

Om Nationella patientenkäten

Nationell patientenkät 2016 genomfördes under hösten förra året och det var en så kallad mellanårsmätning där tio landsting och regioner i landet deltog. I Skåne uppgick antalet respondenter till 15 357 och svarsfrekvensen var 43 procent. För Riket var svarsfrekvensen 42,7 procent och antalet respondenter 79 674. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks