Extern bild

Praktikertjänsts medarbetare rekordnöjda visar ny undersökning

Publicerad:

Praktikertjänsts årliga medarbetarundersökning Arbetsmiljöpulsen visar rekordhög nöjdhet. Index för ambassadörskap, eNPS, ökade mellan 2020 och 2021 från 32 poäng till 48 poäng samtidigt som Hållbart medarbetarindex, HME, ökade från 82 till 84.

Varje år får Praktikertjänsts alla medarbetare, totalt cirka 5 500 personer exklusive delägare, möjlighet att svara på medarbetarundersökningen Arbetsmiljöpulsen.

I undersökningen ställs frågor om stress, motivation, ledarskap och trivsel, men det finns även frågor kring diskriminering, kränkande särbehandling samt hot och våld.

Frågorna utgår från Hållbart medarbetarengagemang, HME, en modell för att utvärdera medarbetarnas engagemang som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Årets undersökning genomfördes i oktober 2021 och 66 procent av alla tillfrågade medarbetare svarade, en ökning från 53 procent under 2020. Resultaten visar en rekordhög nöjdhet där ”employee net promoter score”, eNPS, ökat med sexton poäng – från 32 till 48. Parallellt ökar också medarbetarengagemanget från 82 till 84.

- Jag är otroligt stolt över det starka engagemanget som finns bland våra medarbetare och glad över att många uttrycker att de är nöjda med arbetsmiljön. Det visar att Praktikertjänsts ägarmodell med tillitsbaserad styrning med en stor skopa frihet fungerar och ger verksamheterna möjlighet att själva bestämma över bland annat arbetssätt, arbetstider och utbildning, säger Carina Olson, Praktikertjänsts vd och koncernchef, och fortsätter:

- Resultaten visar också att vårt systematiska arbete kring just arbetsmiljö har gett effekt och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i undersökningen och som bidrar till att vi tillsammans förbättrar och utvecklar tandvården och hälso- och sjukvården, säger Carina Olson.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Om eNPS

eNPS-poängen är en förkortning för ”employee net promoter score” och är en metod för att visa hur stor andel ambassadörer organisationen har i förhållande till andel kritiker.

Alla som svarar sju till åtta på en tiogradig skala tas bort och resultatet räknas sedan ut genom andelen som svarar nio och tio – så kallade aktiva ambassadörer – minus andelen som svarat noll till sex, vilka räknas som kritiker. Mätmetoden används av många företag och organisationer och gör det därmed jämförelser möjliga.

Tillbaka

Blocks