Extern bild

Öregrunds vårdcentral är Region Uppsalas bästa vårdcentral

Publicerad:

Öregrunds Vårdcentral är återigen Region Uppsalas bästa vårdcentral enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR, årliga mätning Nationell patientenkät primärvård. På andra och tredje plats placerar sig Ultuna vårdcentral och Knivsta läkargrupp, som också drivs inom vårdföretaget Praktikertjänst.

SKR undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2019 års undersökning deltog 1 159 vårdcentraler i samtliga 21 regioner. Undersökningen är indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

- Att vi återigen toppar listan i Region Uppsala är oerhört roligt och något vi såklart är väldigt stolta över. Resultaten är ett tydligt kvitto på att patienterna är nöjda med mottagningen samtidigt som vi kan använda undersökningen till att förbättra verksamheten ytterligare, säger Anna-Karin Bodén, sjuksköterska och verksamhetschef på Öregrunds vårdcentral.

På riksnivå placerar sig Öregrunds vårdcentral som Sveriges sjunde bästa vårdcentral medan Ultuna vårdcentral och Knivsta läkargrupp landar på plats 15 respektive 28. Alla tre mottagningar överträffar kraftigt både riks- och regionsnittet i samtliga undersökta kategorier och framförallt inom delaktighet/involvering och tillgänglighet.

- Många patienter uppskattar den tillgänglighet som vårt tidsbokningssystem erbjuder och att man ofta får träffa samma läkare och sjuksköterska varje gång, säger Carola Johansson, distriktsläkare och medicinskt ansvarig på Öregrunds vårdcentral.

Rankingen baseras på resultaten i Nationell patientenkät för primärvård 2019 och är beräknad som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier som ingår i undersökningen.

Om Nationell patientenkät

Nationell patientenkät 2019 genomfördes under hösten 2019 och samtliga 21 regioner deltog. I Region Uppsala uppgick antalet respondenter till 8 377 och svarsfrekvensen var 42,5 procent. För riket var svarsfrekvensen 41,2 procent och antalet respondenter 100 583. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna-Karin Bodén, sjuksköterska och verksamhetschef Öregrunds vårdcentral, e-post: anna-karin.boden@ptj.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks