Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Inget kunde hittas

Hur hanteras mina personuppgifter?

Med hjälp av dina personuppgifter kan vi i samband med kreditbeslutet identifiera dig, försäkra oss om att de uppgifter du angett är korrekta samt förhindra eventuella bedrägerier. Dina personuppgifter används för beviljandet av krediter och uppgifterna lagras i Collectors kunddatasystem för bästa möjliga kundrelation. Kreditbeslutet med tillhörande kontroller genomförs av Collector Bank AB och uppgifterna sparas inte i mottagningens journalsystem.

Läs mer här om hur Collector behandlar dina personuppgifter.