en bild

Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Med hjälp av dina personuppgifter kan vi i samband med kreditbeslutet identifiera dig, försäkra oss om att de uppgifter du angett är korrekta samt förhindra eventuella bedrägerier. Dina personuppgifter används för beviljandet av krediter och uppgifterna lagras i Collectors kunddatasystem för bästa möjliga kundrelation. Kreditbeslutet med tillhörande kontroller genomförs av Lowell Sverige AB och uppgifterna sparas inte i handlarens kunduppgiftsregister.

Du kan läsa mer om hur Collector behandlar dina personuppgifter på bill.collectorpayments.se.