Till dig som vill erbjuda material till hälso- och sjukvården

Vi kommer gå igenom alla inkomna erbjudanden och hör av oss om ert erbjudande blir aktuellt. I första hand kommer vi gå genom våra ordinarie avtalsleverantörer men uppskattar alla erbjudanden som kommer in.

När ett erbjudande kommer in genomför vi en kontroll och därefter gör vi det tillgängligt för våra verksamheter.

Tack för att ni hjälper i denna svåra situation, tillsammans kan vi bromsa spridningen av covid-19.

Blocks

Finns det på lager i Sverige idag?
Är produkten CE-märkt?
Om den inte är CE-märkt, är den godkänd av arbetsmiljöverket?