en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Vanliga frågor om allergi

Ny forskning gör att vi vet mycket mer om allergier i dag än för tio år sedan. Specialistläkaren Victoria Strand på Astma- och Allergimottagningen, ­svarar på vanliga frågor.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

1. Vad händer i kroppen vid allergi?

– Kroppens immunförsvar missuppfattar ämnet och börjar bekämpa det som om det vore ett skadligt virus eller en bakterie. Första gången som ämnet hamnar i kroppen blir det ingen reaktion, det är först vid senare exponering som kroppen reagerar. För att bli av med ämnet sätter kroppen igång en inflammatorisk reaktion.

2. Blir fler allergiska i dag än tidigare?

– Ja, vi upplever att det har varit en ökning de senaste 20–30 åren. Det är ingen som vet vad det beror på men det finns flera teorier. En av dem är hygienhypotesen som menar att det beror på vårt sätt att leva och en högre levnadsstandard. På grund av att det är så rent omkring oss, speciellt när vi är barn, triggas immunsystemet inte av virus, bakterier eller parasiter på samma sätt som tidigare. I stället börjar vi bilda antikroppar mot sådant som inte är skadligt för oss – som pollen, pälsdjur och olika födoämnen.

3. Går det att bota allergi?

– Det finns inget vi kan ge som tar bort allergin, men hos barn kan en allergi faktiskt försvinna av sig själv. Det gäller oftast barn och födoämnesallergier, kanske för att tarmsystem och immunsystem mognar. Om du fortfarande har kvar en allergi när du är mellan 18 och 20 år kommer den troligtvis inte växa bort. Men vi kan göra dig mycket mindre allergisk genom exempelvis vaccination.

4. Finns det något vi kan göra för att inte bli allergiska?

– Eftersom vi inte vet exakt varför vi blir allergiska är det svårt att avgöra vad vi ska göra eller undvika. Det enda vi säkert vet är att exponering av tobaksrök har negativ effekt gällande utvecklingen av allergi och astma.

5. Är det skillnad på allergi hos barn och vuxna?

– Nej, egentligen inte. En del tror att endast barn blir allergiska, men vuxna kan också bli allergiska. Det är vanligare med födoämnesallergi hos barn, men de tenderar ju att försvinna.

6. När är det dags att söka vård för sin allergi?

– Om du är pollenallergiker och klarar dig på receptfria mediciner behöver du inte söka vård men får du besvär med andning, hackhosta och sämre kondition ska du söka vård. Det gäller också om du får allvarligare reaktioner, så som astma, blir svimfärdig, kräkningar eller akuta utslag, trots att du medicinerar.