en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Olika allergi­utredningar

En allergiutredning kan gå till på flera sätt. Läkaren ställer ofta först frågor om vad och hur patienten brukar reagera på ämnen. Därefter genomförs olika tester beroende på misstänkt allergi.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Spirometri 

är en undersökning av hur lungorna fungerar. Du får ta ett djupt andetag och blåsa snabbt och hårt i ett rör som är kopplat till en spirometriapparat. Den mäter lungornas funktion, volym och flöde.

Pricktest

innebär att den allergiska reaktionen testas på huden. En liten mängd vätska innehållande ämnet droppas på huden. Med hjälp av en lansett penetreras huden så ämnet kommer in under huden. Du får vänta i ungefär 15 minuter. Sedan läses av hur huden ­reagerat mot ämnet.

Födoämnes­provokation

kan vara ett alternativ för den som tros vara allergisk mot ett födoämne och vill få exakt svar. Då kan man skilja mellan äkta allergi och korsreaktioner. Efter provtagning får personen under övervakning börja med att äta små mängder av födoämnet som gradvis ökas för att avgöra om det rör sig om allergi.

Lapptest

kan vara aktuellt om du har eksem och det finns en misstanke om kontaktallergi. Då läggs en liten mängd av det misstänkta ämnet på huden och täcks med tejp. Om du får en rodnad på huden kan du vara allergisk mot ämnet. Detta görs av hudspecialist.

Blodprov

tas för att leta efter IgE-antikroppar som blodet producerar under en allergisk reaktion. Efter att läkaren tagit blod tillsätts en allergen för att se om halterna av IgE-antikroppar blir höga, vilket i sådana fall bekräftar allergin.