en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Vad är pollenallergi?

En av vårt lands vanligaste allergier är pollenallergi, även kallat hösnuva. Hur svåra symtom du får beror på hur mycket pollen som finns i luften och även hur känslig du är mot en viss typ av pollen.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Att vara allergisk, eller allergen, innebär att du är överkänslig mot ett visst ämne som oftast är ofarligt för andra. Vid kontakt med ämnet kan du därför få allergiska besvär. Enligt Allergifakta 2016, utgiven av Astma och Allergiförbundet är uppskattningsvis 20 procent av Sveriges befolkning allergiker. Av dessa allergiker så är det ungefär 25 procent av landets vuxna svenskar som är pollenallergiker. Försäljningen av receptfri allergimedicin kan visa på att fler och fler svenskar drabbas varje år, vad det beror på är det igen som vet säkert.

Symptom på pollenallergi

Besvären du upplever när du är pollenallergiker beror på att pollenkorn fastnar i näsans och ögonens slemhinnor och irriterar. Beroende på vilken tid det är på året finns det olika höga halter av pollen i luften vilket gör att symtomen kan upplevas till olika grad. Besvären som kan upplevas under pollensäsongen liknar en vanlig förkylning.

Röda och kliande ögon: som rinner och känns irriterade
Nästäppa eller rinnsnuva:
är vanligt och då även en vattnig snuva
Nysningar och klåda i näsan: som kliar och irriterar. Det är vanligt att du nyser ovanligt mycket.
Trötthet: du kan känna dig tröttare än vanligt.
Andnöd: ibland påverkas även luftrören av pollenallergi. Du kan få rethosta och svårt att andas. Något som förvärras om du anstränger dig.

Pollensäsongen har sin start vid tidig vår och pågår till sen höst och den varierar beroende på var i landet du bor. Pollenallergin kan därför variera från dag till dag beroende på vilka halter av pollen som finns i luften just den dagen. En mild vinter brukar vanligtvis generera i tidigare pollenutbrott. Att exakt säga vilka dagar och veckor som kommer bli extra hårda är svårt att säga i förtid.

Det går ofta att dämpa besvären med hjälp av receptfria läkemedel som du kan köpa på apoteket. Genom att minska kontakten med det som du är allergisk mot kan du lindra symtomen. 

Risk för astma

Om pollensäsongen ger dig hosta eller svårt att andas kan det vara för att din allergi orsakar astmabesvär. Det är vanligast att dessa symtom uppstår när det är mycket pollen i luften och du är utomhus och anstränger dig. Om du upplever att du får andnöd, ihållande hosta och pipande andning på grund av pollen är det viktigt att du kontaktar läkare och vårdcentral som kommer kunna hjälpa dig med medicinering. 

Vad händer i kroppen?

Om en eller båda av dina föräldrar är eller har varit pollenallergiker ökar risken för att du också ska vara det. Men många får också besvär utan att ha någon nära släkting som lider av samma sak. Det går inte heller att göra något för att förebygga att du blir pollenallergiker och det är idag inte känt varför vissa blir det och andra inte. Hos den som ligger i riskzonen kan kroppen börja producera allergiantikroppar, som kallas IgE-antikroppar. Dessa sätter sig på celler som innehåller histamin och andra retande ämnen. När det allergiframkallande ämnet hamnar i kroppen nästa gång och kommer i kontakt med antikropparna börjar cellerna släppa ut de retande ämnena som leder till en allergisk reaktion.