Till startsidan

Tillsammans genom pandemin

Plötsligt var den här, pandemin som förändrade en hel värld. Många har mist en närstående och inte minst har äldre och samhällets mest sårbara drabbats hårt. Aldrig tidigare har vården utsatts för liknande påfrestningar.

Som Sveriges största privata vårdföretag med 1 000 mottagningar runt om i landet slog pandemin hårt mot Praktikertjänst. När spridningen av covid-19 var som värst under förra året försvann i princip alla patienter från Praktikertjänst tandvårdsverksamhet. Till följd av risken för allmän smittspridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen gjorde, tvingades många av våra verksamheter att stänga. Under perioden april till november förra året var som mest totalt 4 300 medarbetare korttidspermitterade. Framför allt var det tandvård, samt rehabilitering och specialistvård inom hälso- och sjukvård som drabbades.

 

"Vi var lite långsamma i starten, innan vi förstod omfattningen. Men när vi väl fick upp farten skulle jag säga att vi riggade upp en fungerande verksamhet snabbt. Under våren var nästan hälften av våra medarbetare permitterade. Samtidigt var våra mottagningar inom hälso- och sjukvård hårt pressade. Det var verkligen en turbulent tid," säger Carina Olson, VD på Praktikertjänst.

Under cirka ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i början av april 2020 och visar pandemins händelseförlopp fram till och med våren 2021 och inledningen av vaccinationsprogrammet.

- Med dokumentärfilmen hoppas vi att stoltheten för det viktiga arbete som vårdpersonal, verksamhetschefer, delägare och andra medarbetare utför, fortsätter att stärkas. Både Praktikertjänst och övriga samhället har lärt sig mycket under det gångna året. Filmen blir ett sätt att minnas denna turbulenta tid, säger Carina Olson. 


 

Återbetalade korttidsstödet på eget initiativ

Vi vill passa på att ge en eloge till politiska beslutsfattare och myndigheter som snabbt beslutade om stödåtgärder när många av landets företag och anställda behövde dem som mest. Tack vare korttidsstödet från Tillväxtverket kunde våra medarbetare snabbt vara tillbaka i tjänst så snart patienterna började dyka upp igen.

När vi blickar tillbaka infriades aldrig de värsta riskscenarierna vi såg under våren 2020 och patienterna hittade tillbaka tidigare än vi trodde. Samtidigt har den ekonomiska situationen löpande blivit bättre och under våren 2021 bedömde vi det som möjligt att betala tillbaka hela korttidsstödet", säger Carina Olson.

"När vi kontaktade Tillväxtverket för en frivillig återbetalning blev handläggaren överraskad och en kort tid senare fick vi positiv respons från myndighetens generaldirektör. Det kändes väldigt bra och jag är stolt över Praktikertjänst och att vi tar ansvar och står upp för våra värderingar."