Tommy Borg

Adjungerad styrelseledamot

Utsedd: adjungerad styrelseledamot av Referensgruppen Tandteknik sedan 2017
Födelseår: 1958
Utbildning: tandtekniker
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: laboratoriechef och tandtekniker, Isodental Stockholm