en bild
en bild

Per Matses

Styrelseledamot

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningskommittén och revisionskommittén

Invald: styrelseledamot sedan 2016
Födelseår: 1958
Utbildning: civilekonom
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: CFO och vice vd Sveaskog samt styrelseledamot i Setra Group AB