en bild
en bild

Marianne Dicander Alexandersson

Styrelseledamot

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningskommittén

Invald: styrelseledamot sedan 2016
Födelseår: 1959
Utbildning: civilingenjör
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park AB och styrelseledamot ibland annat Recipharm AB och Camurus AB samt medlem i Skandias fullmäktige och i Tand- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd