Johan Bygge

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2021

Födelseår: 1956
Utbildning: civilekonom
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Scandi Standard AB samt Nobina AB och styrelseledamot i bland annat Getinge, Baltic Deep Water Life, Lantmännen och 3e AP Fonden.