Charlotte Dahllöf

Styrelseledamot

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningskommittén

Invald: styrelseledamot sedan 2015 samt arbetstagarrepresentant i styrelsen 2013-2015 utsedd av Tandläkarföreningen i Praktikertjänst
Födelseår: 1957
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: verksamhetschef och tandläkare, Tandläkare Lotti Dahllöf