Annelie Forneheim

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Invald: arbetstagarrepresentant och suppleant på uppdrag av Tandläkarföreningen i Praktikertjänst sedan 2021
Födelseår: 1975
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: tandläkare och verksamhetschef på Hörntanden i Örebro.