en bild

Hg-rid-LIFE

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. Krav på amalgamavskiljare har också införts. EU aviserar ett totalförbud längre fram. EU:s nya bestämmelser medför inte någon ändring av det mer heltäckande svenska förbudet.

Hg-rid-LIFE

Projektets resultat presenteras i rapport

Ta del av Hg-rid-LIFE:s projektresultat i Layman´s Report, en rapport som riktar sig till allmänheten, samt slutrapporten som skickats till EU.

Läs mer

Webbaserat verktyg

Ett öppet och kostnadsfritt utbildningsmaterial om hur tandvården kan minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Läs mer

Hg-rid-LIFE

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Genom projektet tar vi vårt ansvar för ett hållbart samhälle.

Projektets referensgrupp

En referensgrupp har bildats i projektet i syfte att säkra kvalitet, miljömässig nivå och för spridning av resultat.

Referensgruppen företräder organisationer som påverkas av projektet. De är utvalda för att representera funktioner som tar ansvar för hela kedjan, från ”hantering av amalgam till rent vatten” – uppströmsarbete (stoppa farliga ämnen vid källan) för att bidra till sjöar och hav i balans.

Representanterna kommer från Sveriges Tandläkarförbundet och från svenska myndigheter; Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna samt Kemikalieinspektionen. Stockholm International Water Institute är också medlem i referensgruppen, som till stor del är engagerade i europeiska arbetsgrupper. Första referensgruppsmötet hölls i augusti 2017. Det andra mötet ägde rum hösten 2018.

 

Medlemmar i referensgruppen:

Hans Göransson, Sveriges Tandläkarförbund

Gerda Kinell, Vattenmyndigheten Västerhavet

Kristina Svinhufvud, Naturvårdsverket

Anna Nylander, Kemikalieinspektionen

Nicolai Schaaf, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute, SIW