Extern bild

Tandhygienisten Clovis Kastberg vill förebygga uppkomsten av hjärtkärlsjukdomar

Publicerad:

Tandhygienisten Clovis Kastberg forskar om sambandet mellan sublinguala varicer – vidgade vener under tungan – och hjärtkärlsjukdomar. Om det finns en koppling ökar möjligheterna att minska dödligheten i hjärtkärlsjukdomar samt följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Ungefär 28 procent av svenskarna har högt blodtryck, något som är förknippat med hjärtkärlsjukdomar, men också stroke, diabetes typ 2 och hjärtinfarkt. Även om dödligheten minskat drabbas fortfarande många, framförallt äldre.

- Hjärtkärlsjukdomar är något av en folksjukdom och drabbar en ganska stor del av befolkningen. Kan vi hitta metoder för att tidigt hitta riskindivider, så gynnar det patienter och anhöriga, men också samhället i stort, säger Clovis Kastberg, tandhygienist på Tre Tandläkare i Varberg.

Hon är sedan ett par år med och driver observationsstudien ”Är förekomst av sublinguala varicer associerat med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom samt för insjuknande i hjärtkärlsjukdom?”, som genomförs tillsammans med Folktandvården i Varberg och Region Hallands FoU-enhet.

Sublinguala varicer, alltså vidgade vener under tungan, är ett förhållandevis outforskat område och förekomsten är cirka 30 procent från 40-årsåldern och ökar i takt med åldern.

- Uppkomsten av sublinguala varicer är okänd och de få studier som finns bygger vi nu vidare på. Det är de radiära venerna på sidan av tungans undersida som drabbas och sväller upp och det är lätt att se vid en vanlig tandundersökning, säger Clovis Kastberg.

Studien inleddes 2018, omfattar totalt 1 000 patienter och ska vara klar i slutet av 2020.

- Tandvården har i decennier arbetat med förebyggande tandvård kring olika tandsjukdomar, men tandvården skulle i större utsträckning också kunna bidra med förebyggande hälso- och sjukvård om det finns kopplingar mellan munhålestatus och andra sjukdomar, exempelvis hjärtkärlsjukdomar, förklarar Clovis Kastberg, och avslutar:

- Större delen av den vuxna svenska befolkningen besöker tandvården varje år för en undersökning, och en screening via tandvården skulle kunna bidra till att hitta högriskindividerna tidigare och göra det möjligt att sätta in lämplig behandling eller förebyggande åtgärder. På sikt skulle det kunna leda till minskad dödlighet och att färre insjuknar i följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Om studien

Forskningsprojektet "Är förekomst av sublinguala varicer associerat med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom samt för insjuknande i hjärtkärlsjukdom?" startade 2018 och i forskningsgruppen ingår Clovis Kastberg, Tre Tandläkare, och Margit Albrektsson och Lennart Hedström, Folktandvården Västra Vall, samt Håkan Bergh från Region Hallands FoU-enhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Clovis Kastberg, tandhygienist, Tre Tandläkare, e-post: clovis.kastberg@ptj.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-265098

Tillbaka

Blocks