Extern bild

Familjehälsan Åstorp flyttar till Landskrona

Publicerad:

Region Skåne har godkänt Praktikertjänsts beslut att flytta vårdcentralen Familjehälsan Åstorp från Åstorp till Landskrona. Bakgrunden till beslutet är svårigheter att rekrytera fasta läkare och en verksamhetschef till mottagningen. Avsikten är att verksamheten startar i Landskrona den 1 februari 2020.

Praktikertjänsts affärskoncept bygger på att bolaget har verksamhetsansvariga delägare som är kliniskt aktiva, oftast sjuksköterskor, läkare, tandläkare eller fysioterapeuter. I Åstorp har det visat sig mycket svårt att dels rekrytera läkare, dels rekrytera delägare som kan axla rollen som verksamhetschef.

- Region Skåne har godkänt vår begäran om att flytta verksamheten från Åstorp till Landskrona, och det är naturligtvis ett väldigt tråkigt beslut att behöva flytta. Jag beklagar att vi inte lyckats rekrytera läkare och en verksamhetschef som kan leda och driva verksamheten. Vi har vridit och vänt på alla stenar i över ett år, men inte kunnat hitta en långsiktig lösning för att driva verksamheten vidare i Åstorp, säger Kenneth Jacobsson, chef för primärvård och rehabilitering på Praktikertjänst.

Praktikertjänst har arbetat för att rekrytera fasta läkare och verksamhetschef under mer än ett år.

- Vi och många andra privata och offentliga vårdgivare vet att det i många fall är tufft att rekrytera, både i storstäder och på mindre orter. Praktikertjänst är ett vårdkooperativ där de kliniskt verksamma äger och driver företaget. Den här affärsmodellen skapar kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, men ställer samtidigt krav på ordinarie bemanning, och i det här fallet har vi inte lyckats med rekryteringarna, säger Kenneth Jacobsson.

Familjehälsan Åstorp ligger i Åstorp i Skåne och har omkring tio medarbetare och drygt 4 000 listade patienter. Avsikten är att verksamheten startar i Landskrona den 1 februari 2020, och samtliga patienter kommer att informeras om förändringarna via brev.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-265098, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks