Extern bild

Debattartikel – ”Det är dags att se bortom vinsttaket”

Publicerad:

Hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste fråga och har passerat både skola och migration. Och det är fullt rimligt. Hälso- och sjukvården är en central del av vår gemensamma välfärd och en fråga som påverkar oss i alla delar av livet.

Hälso- och sjukvården har debatterats flitigt de senaste åren och det som diskuteras mest är driftsformer och om privata välfärdsföretag ska få göra vinst eller inte. Och häromveckan aviserade regeringen och Vänsterpartiet att de nu går vidare med förslagen i Ilmar Reepalus (S) hårt kritiserade utredning Ordning och reda i välfärden. En proposition om vinsttak för skolan och omsorgen ska presenteras i mars nästa år och bygga på just Ordning och reda i välfärden.

Samtidigt meddelade socialminister Annika Strandhäll (S) att Ilmar Reepalus modell om ett vinsttak på 7 procent av det operativa kapitalet för privata välfärdsbolag inte kommer att fungera i hälso- och sjukvården. Inom kort tillsätter hon därför en separat utredning för hälso- och sjukvården.

Vi välkomnar det beskedet. För Ordning och reda i välfärden handlar inte om patienternas bästa eller ens om hur kvaliteten inom välfärden kan förbättras. Utredningen har istället styrts av politiska motiv och ideologi. Och det är synd. För givet alla utmaningar välfärden står inför så behöver vi mer samarbete och tuffare kvalitetskrav.

Förhoppningsvis kan vi inom kort lämna vinstfrågan i hälso- och sjukvården bakom oss och börja blicka framåt och tackla de riktiga utmaningarna:

1. Förbättra kvaliteten och öka patientsäkerheten

Landsting och regioner bör, tillsammans med staten och privata utförare, utveckla och implementera relevanta kvalitetsmått för att ställa krav och mäta kvalitet, samt för att följa upp och utvärdera resultat. Det är helt avgörande för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Det behöver också tas fram en enhetlig systemstruktur för hur alla vårdgivare ska redovisa kvalitet i sina verksamheter. Både vi som vårdgivare och landstinget som huvudman kan använda måtten för att ytterligare förbättra styrningen av sjukvården.

Genom dessa initiativ får patienterna bättre möjligheter att jämföra vårdkvaliteten hos olika vårdgivare. Patienter har idag nästan ingen information om vårdgivarnas kvalitet och resultat – hur ska patienten då kunna välja bort vårdgivare med mindre goda resultat?

2. Öka tillgängligheten – satsa på primärvården

Det finns en nationell samstämmighet om att lösningen på vårdkrisen är en utbyggd primärvård. Gör en rejäl och långsiktig satsning på primärvården med hållbar finansiering och tydliga spelregler. Det kommer att bidra till att vi skapar en hälso- och sjukvård i världsklass.

3. Vässa effektiviteten – inför nolltolerans mot förluster i välfärden

Landstingen och regionerna behöver systematiskt arbeta för att hantera förluster i sina verksamheter. De bör också införa tydliga riktlinjer om att alla vårdcentraler ska driva verksamheten inom givna ersättningsnivåer samt ersätta offentliga och privata vårdcentraler med lika mycket per patient.

Kvalitetsutveckling kostar resurser och kräver effektiva, innovativa och finansiellt stabila organisationer som är villiga att ta risker för att förbättra verksamheten. Vi är villiga att investera de resurser som krävs för att tillsammans med andra offentliga och privata vårdgivare utveckla och ytterligare förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Genom tydliga spelregler och likabehandling bygger vi tillsammans framtidens välfärd. Det är också så vi får en jämlik vård över hela landet samtidigt som vi minimerar antalet ineffektiva verksamheter med låg kvalitet och dålig service; oavsett om de är offentliga eller privata.

Urban Englund, leg. tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst

Erik Strand, vd och koncernchef, Praktikertjänst

Artikeln publicerades ursprungligen på altinget.se den 18 december 2017.

Tillbaka

Blocks