Extern bild

Johannesvården i Göteborg satsar på ungas psykiska hälsa

Publicerad:

Vårdcentralen Johannesvården i Göteborg deltar i Västra götalandsregionens satsning på barn och ungdomars psykiska hälsa. Projektet Ungas psykiska hälsa, UPH, syftar till att tidigt fånga upp unga som mår psykiska dåligt och samtidigt fylla glappet mellan skolhälsovården och BUP.

Projektet från Västra götalandsregionen startade 2017 och fokuserar på riktade insatser för att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa.

- Det här är en satsning på att förbättra omhändertagandet av barn och ungdomar som har lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi antogs i projektet sommaren 2018 och öppnade formellt en ny mottagning den 1 oktober, berättar Emma Krantz, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef på Johannesvården, och fortsätter:

- Det här är en patientgrupp som tidigare inte riktigt fått hjälp eftersom primärvården oftast fokuserar på vuxna. Skolhälsovården har kunnat göra en del medan de svårare besvären hanterats av BUP.

Att få tid hos BUP kan vara svårt och det kan ta lång tid innan patienten ens vet om man antagits, och då har besvären kanske blivit värre. Sedan tar utredning och behandling också tid.

- Nu kan BUP fokusera på kärnuppdraget och vi kan ta hand om patienter som har lindriga eller måttliga besvär. Vi har öppnat för ett mottagande som inte funnits tidigare, säger Emma Krantz.

Genom det nya uppdraget har mottagningen rekryterat sex nya medarbetare och avser att bygga om lokalerna.

- Vi har rekryterat personer som är specialister på barn, och många kommer från skolsidan. Det är en viktig trygghet för patienterna, säger Emma Krantz, och fortsätter:

- Projektet bärs av samtalsprofessioner som psykologer, kuratorer och psykoterapeuter och har inneburit ganska små insatser från läkare och sjuksköterskor.

I uppdraget finns utöver en mottagning också en utbildningskomponent, vilket bidrar till att anställningen blir attraktiv vid rekrytering.

- Vi ska fungera som en nod till satellitmottagningar som bistår och coachar andra mottagningar i området kring hur man handlägger barn och ungdomar, och det är ju ett nytt arbetssätt för oss, förklarar Emma Krantz.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Emma Krantz, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef, e-post: emma.krantz@ptj.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks