Extern bild

Riddarhusläkarna i Västervik är Region Kalmar läns bästa vårdcentral

Publicerad:

Riddarhusläkarna i Västervik är återigen Region Kalmar läns bästa vårdcentral enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL, Nationell patientenkät. Riddarhusläkarna placerar sig även som den tionde bästa vårdcentralen i Sverige.

SKL undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2018 års undersökning deltog fler än 800 vårdcentraler i elva regioner. Undersökningen är indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

- Att vi för tredje gången i rad placerar oss i toppen i regionen och bland de allra bästa i Sverige som helhet är väldigt glädjande. De här resultaten är viktiga för vår verksamhet och visar hur vi kan bli en ännu bättre vårdgivare, säger Johan Stark, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Riddarhusläkarna.

Riddarhusläkarna – som är en del av vårdkoncernen Praktikertjänst – överträffar kraftigt både riks- och regionsnittet i samtliga undersökta kategorier och framförallt inom helhetsintryck, respekt och bemötande samt tillgänglighet. Och utifrån kategorin helhetsintryck landar Riddarhusläkarna som den sjunde bästa vårdcentralen i Sverige.

- Många patienter uppskattar tillgängligheten i vår verksamhet och att man ofta får träffa samma läkare och sköterska varje gång, säger Johan Stark, och fortsätter:

- Vi har en öppen arbetsmiljö med högt i tak. Det skapar arbetsglädje och innebär mycket eget ansvar, och alla våra medarbetare gör varje dag sitt allra yttersta för att driva både tillgänglighet och kontinuitet.

Rankingen baseras på resultaten i Nationell patientenkät för primärvård 2018 och är beräknad som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier som ingår i undersökningen.

Om Nationell patientenkät

Nationell patientenkät 2018 genomfördes under hösten 2018 och var en så kallad mellanårsmätning där elva regioner deltog. I Region Kalmar län uppgick antalet respondenter till 2 505 och svarsfrekvensen var 39,1 procent. För riket var svarsfrekvensen 35,7 procent och antalet respondenter 158 492. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Stark, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef, Riddarhusläkarna, e-post: johan.stark@riddarhuslakarna.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks