Extern bild

CityAkuten uppfyller de senaste kraven inom uppdaterat kvalitetssystem

Publicerad:

CityAkuten – ett dotterbolag inom Praktikertjänst – har som ett av endast 56 företag certifierats enligt de senaste kraven inom nya ISO 9001:2015. Genom de nya kraven ökar bland annat tydligheten kring processer och den högsta ledningens ansvar och skapar trygghet och tydlighet för både patienter och medarbetare.

De nya kraven inom ISO 9001:2015 lanserades under 2015 och innebär exempelvis att företagen som arbetar enligt det uppdaterade systemet förbinder sig att arbeta med kvalitetsfrågor och ledningssystem på ett strukturerat och förutsägbart sätt för att öka kundnöjdheten och uppfylla kund- och författningskrav.

- I takt med globalisering och ökad transparens så höjs kraven på kvalitet hela tiden. Genom ett välutvecklat system för arbetsprocesser kan vi skapa en sammanhängande helhet och arbeta systematiskt och långsiktigt för god och säker vård med hög service, säger Anders Nordqvist, vd för CityAkuten.

CityAkuten har löpande arbetat aktivt och systematiskt med kvalitet och verksamheten förändras och förbättras löpande. Den nya certifieringen – som gäller alla CityAkutens mottagningar i Stockholm, Göteborg och Uppsala – är ett kvitto på att kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas.

- Vi är stolta över att vi lyckats uppfylla kraven och certifieringen visar att CityAkuten ligger långt fram inom kvalitetsarbetet, och i takt med att vi växer blir kvalitet en viktig anledning för patienter att vända sig till någon av våra mottagningar. Ett konsekvent och tydligt kvalitetsarbete skapar trygghet och säkerhet för både patienter och medarbetare. Utmaningen framåt är att ytterligare fortsätta att utveckla och förbättra kvaliteten inom både vård och service, säger Anders Nordqvist.

De mottagningar som omfattas av certifieringen är CityAkuten i Stockholm med specialister inom astma och allergi, ortopedi, medicin och kirurgi, öron-näsa-hals, husläkarmottagning, tandakut, vaccination och resemedicin, försäkringsmottagningar både i Stockholm och Göteborg. Gäller även Närakuten barn i Solna, Närakuten Löwet Upplands Väsby och Uppsala Närakut och ortopedakut.

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Marianne Sidenmark, marknadschef, CityAkuten, tel: 0733 35 01 18, e-post:marianne.sidenmark@cityakuten.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks