en bild

Årsredovisning 2019

Praktikertjänst skapar förutsättningar för att vi som arbetar i vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst. Våra 1 300 delägare är både verksamhetsansvariga och anställda på mottagningar runt om i landet, från Karesuando i norr till Ystad i söder.

Årsredovisning 2019

Vi är Praktikertjänst

Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter. Vi tror på frihet under ansvar och du driver verksamheten utifrån dina egna idéer och ansvarar även för kvalitet, ekonomisk utveckling och medarbetarfrågor – utan att ta privata ekonomiska risker. År efter år ser vi att vårt dagliga arbete kring kvalitet, kontinuitet och kompetens gör att våra patienter är nöjdast i Sverige. Vi är övertygade om att vår unika modell ligger bakom det goda resultatet.

Praktikertjänsts pris för bättre vård

För att lyfta fram olika initiativ och förebilder har Praktikertjänst instiftat den årliga utmärkelsen Guldhjärtat – vårt pris för bättre vård. Guldhjärtat 2019 delades ut under PTJ-dagen den 17 maj i Stockholm.

Utmärkelsen som bygger på Praktikertjänsts värderingar Professionalism, Omtanke och Nytanke delas ut i kategorierna Kvalitet, Ledarskap och Innovation. 2019 års pristagare var kuratorn Therese Pettersson i Piteå, tandläkaren Ivan Rosengren i Borås och fysio- terapeuten Sara Warnquist i Södertälje.

Läs mer

Vill du styra över din tid?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas