Praktikertjänst är byggt på individens engagemang och styrkan i helheten

2018 är definitivt ett mycket händelserikt år i Praktikertjänsts historia. Vi har haft en hög takt i våra utvecklingsprojekt samtidigt som alla praktiker och medarbetare på mottagningar och kontor har gjort en fantastisk insats. Ska jag beskriva det med bara ett ord blir det Tillsammans.

För det är receptet till denna framgång – att vi håller ihop i tider av förändring. När jag träffar aktieägare och medarbetare blir jag glad över allas stora engagemang för Praktikertjänst och hur vi ska utvecklas. För det vill jag ta tillfället i akt och tacka, och ett särskilt stort tack till alla som visade sitt intresse och engagemang genom att delta i något av årets alla aktieägarmöten.

Frågan om Praktikertjänsts koncept och framtiden återkom ofta på dessa
möten, med funderingar kring bland annat digitalisering och PTJ Dental. Det var hela tiden en konstruktiv dialog, väldigt bra stämning och många visade stor omtanke om varandra i de diskussioner vi haft. Det som var extra roligt denna gång, som skiljer mot tidigare år, är att vår styrelseordförande Urban Englund och jag fick förmånen att genomföra mindre möten på mottagningar – istället för att samla större grupper på färre orter. Det skapar förutsättningar för ett enklare diskussionsklimat och det ger oss alla möjlighet att besöka och se flera av alla fantastiska verksamheter som finns
i företaget.

Det blir tydligt för mig när jag besöker våra mottagningar att vi arbetar utifrån tre ledord: professionalism, omtanke och nytanke. Det är också tre ord som jag bär med mig i min vardag.

Professionalism påminner oss om att Praktikertjänst är byggt på individens engagemang och styrkan i helheten. Kontoret ska leverera konkurrenskraftiga och relevanta tjänster och hög service till våra praktiker, för då frigör vi mer tid till vård. De närmare 700 unika svar vi fick in under årets ägarpuls är en fantastisk återkoppling på den leverans och kvalitet i tjänsterna som utförs av kontoret. Alla svar har varit ett utmärkt underlag för hur vi ska utveckla det vi gör och vad vi ska prioritera. Det är så vi på bästa möjliga sätt tar tillvara på individens engagemang och styrkan av att vara Sveriges största vårdkoncern.

Frihet och eget ansvar gör att vi med personligt engagemang kan visa omtanke för varandra och för våra patienter. Med ett genomsnitt långt över regionernas i höstens medarbetarundersökning, är vi ett undantag i sektorn och visar att god arbetsmiljö inom vården är möjligt. Jag är också övertygad om att det är nyckeln till att vi – i år igen – har Sveriges nöjdaste patienter.

Vad vi gör idag kan vi göra ännu bättre och det skapar mervärde för patienter, medarbetare och samhället. Med nytanke fortsätter vi att utveckla Vårdsverige och sättet vi bedriver vård, precis som vi har gjort i snart 60 år. Ett exempel på detta är Praktikertjänst24, som öppnar upp

för digitala vårdbesök och tillgodoser den efterfrågan som finns hos allt fler patienter. PTJ Dental ger fler karriärmöjligheter för tandläkare inom bolaget och det molnbaserade journalsystemet FRENDA underlättar och effektiviserar.

Inför framtiden blir det extra viktigt att vi både skapar förutsättningar för och kunskap om behovet av centrala och gemensamma lösningar för att möta omvärldens behov. Detta gäller framför allt lösningar på IT-området.
När vi slår ihop böckerna för 2018 gör vi det med ett bra resultat och med stolthet för vad vi åstadkommer tillsammans och över vart vi är på väg. Vi har landets mest nöjda patienter och Vårdsveriges mest nöjda medarbetare.

Tillsammans jobbar vi för att det fortsätter vara så!