Det är vi praktiker som är de bästa ambassadörerna för bolaget

När jag tittar tillbaka på verksamhetsåret som gått är det några saker som förtjänar att lyftas fram. Tillsammans med vår vd Erik Strand reste vi runt på 35 orter i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, för att träffa så många som möjligt av våra aktieägare. Vi fick se många mottagningar och träffa närmare 360 aktieägare.

Det var fantastiska möten som präglades av en oerhörd stolthet över den verksamhet som vi jobbar i och som drivs i Praktikertjänsts regi. Att få träffa så många hängivna, entusiatiska och professionella människor ger en genuin känsla av optimism och framåtanda. Vi vet att det är stora utmaningar som präglar vår bransch och att det krävs både hårt arbete och engagemang för att kunna hjälpa alla de patienter som behöver vård. Det ger en bra grundtrygghet att vi har en affärsmodell som tillvaratar och skapar förutsättningar för att både attrahera personal och att kunna ge bra vård. Att vi är på rätt väg ser vi på att vi om och om igen har de mest nöjda patienterna.

Att vi har nöjda medarbetare blev tydligt under PTJ-dagarna i april 2018. Fler än 700 deltagare från hela koncernen bidrog till ett fantastiskt spännande och roligt evenemang. Programmet innehöll något för alla, men kanske mest värdefullt var nätverket och alla möten vi hade. I utvärderingen svarade praktiskt taget alla att de kände sig stolta över att vara en del av Praktikertjänst. Med tanke på företagets rekryteringsfokus är jag otroligt glad för just detta – eftersom det är vi praktiker som är de bästa ambassadörerna för bolaget. Att vi pratar gott om Praktikertjänst bland våra vänner, kollegor och profession ger en extra skjuts så att vi kan nå våra ambitiösa rekryteringsmål.

Det stora intresset för både hälso- och sjukvård och tandvård syns inte minst genom att det pågår flera stora utredningar inom dessa sektorer. Vi följer givetvis dessa och deltar i opinionsbildning och ser med spänning fram mot resultatet. Vi noterar också tacksamt att frågan om vinster i vården i och med den nya regeringsbildningen lagts åt sidan. Fokus förväntas istället ligga på kvalitet och tillgänglighet. Vi ser fram emot att kunna vara med och bidra till en positiv utveckling i framtida diskussioner.

Vi stänger 2018 med ett bra resultat och vi är fortsatt finansiellt starka och stabila. Våra dotterbolag bidrar positivt till detta. När vi fortsätter de kommande åren att se över var det finns goda affärsmöjligheter är det med ägarnas bästa för ögonen. Risken för kollektivet ska vara låg och aktievärdet ska skyddas. Det var mot bakgrund av detta – och med visst vemod – som vi under året gjorde klart med försäljningen av Praktikertjänst Röntgen. Vi bedömde att denna lösning var den bästa för bolagets viktigaste intressenter på både kort och längre sikt, det vill säga patienter, medarbetare och 

aktieägare. Nu kan bolaget och dess nya ägare bygga ett företag som är starkare än idag och som har förutsättningar att växa och förbli tongivande i Röntgensverige.

Samtidigt har andra dotterbolag haft framgång. Praktikertjänst Psykiatri är sedan i mars 2018 Nordens största vårdgivare inom privat psykiatri och bedriver högklassig vård till omkring 18 000 patienter. Under året blev det också klart att Praktikertjänst N.Ä.R.A. vann upphandlingen avseende basgeriatriken vid Dalens sjukhus och säkrade fortsatt drift vid Handens sjukhus. Jag vill starkt rekommendera att läsa reportaget om värdig vård i livets slutskede, om patienten Ewa på N.Ä.R.A. Det hittar du på sida 28–29 i denna årsredovisning. Reportaget är ett av många bevis och exempel på den värdefulla vård som bedrivs inom Praktikertjänst. Som praktiker, aktieägare och ordförande gör det mig otroligt stolt.

Med de orden vill jag tacka för ett bra år. Hoppas att vi får tillfälle att ses någon gång under 2019!