Sammanfattade siffror 2018

Praktikertjänst skapar förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst. Våra 1 800 aktieägare är såväl verksamhetsansvariga som anställda på mottagningar runt om i landet.

Att vi som är närmast patienten också planerar vården och fattar besluten borgar för att vi har de mest nöjda patienterna, högre medarbetarengagemang och lägre sjukfrånvaro.

 

 

Allt sedan starten 1960 har fokus varit på att maximera vårdmedarbetarnas tid med patienter istället för administration som kan skötas av centrala funktioner. Det innebär att den som är verksamhetsansvarig ansvarar för den dagliga driften på mottagningen. Administration, kvalitetsarbete för att klara myndighetskrav, stöd och rådgivning sköts i stor utsträckning från det gemensamma kontoret.

Omsättning och lönsamhet.png

 

 

Vi hanterar fem miljoner patientbesök årligen på våra mottagningar inom Praktikertjänst. Koncernen omsätter närmare 11 miljarder kronor och har fler än 9 200 medarbetare. Det gör oss till Sveriges största bolag inom privat tandvård och hälso- och sjukvård.