Våra verksamheters tre hörnpelare

I din roll på Praktikertjänst har du och mottagningen det stora bolagets trygghet i ryggen både när du ska starta en verksamhet och när du är igång.

Som verksamhetsansvarig har du ansvar för verksamhetens ekonomi, kvalitetsarbete
och medarbetare.

Ekonomi

Innan du startar gör du en kalkyl för verksamheten tillsammans med den regionala affärsutvecklaren. Här tittar vi på kostnader och intäkter för verksamheten och ser till att det blir en hållbar kalkyl för den kommande verksamheten. Du är sedan ansvarig för en egen resultatenhet inom Praktikertjänst. Du gör en budget och ansvarar för det ekonomiska resultatet för verksamheten.

Kvalitet

I rollen som ansvarig för en av våra mottagningar får du rådgivning kring ekonomi, drift och personalfrågor samt tillgång till Praktikertjänsts IT- och kvalitetssystem. Inom tandvård har vi utvecklat journalsystemet Frenda – ett modernt, tryggt och användarvänligt system som ger minskad administration.

Vi vill att du ska kunna fokusera på patienten och den dagliga verksamheten. Det ska vara lätt att göra rätt. Praktikertjänst bevakar förändrad lagstiftning och relevanta myndigheters beslut. Via interna informationskanaler får du löpande klinisk och ekonomisk information för att vara uppdaterad kring lagar och myndighetskrav. Praktikertjänst är vårdgivare, vilket innebär att kontakt med exempelvis HSAN och IVO hanteras av Praktikertjänst och inte av dig personligen.

Verksamhetschef

En av våra ambitioner är att ha branschens nöjdaste medarbetare. Som verksamhetschef har du därför ansvar för att:

  • leda och fördela arbetet, utöva arbetsledning enligt lagar, avtal och rättspraxis
  • rekrytera vid behov och årligen hålla mål- och utvecklingsdialog samt lönesamtal
  • se till att de anställda har tillräckliga kunskaper och förutsättningar för sitt arbete
  • arbetsplatsen har en god arbetsmiljö och att de anställda får tillräckliga instruktioner om arbetsrisker och sättet att undgå dessa

Blocks

Socialt ansvarstagande

Praktikertjänsts främsta bidrag till en hållbar utveckling är grundat i kärnverksamheten som består av hälsa och välbefinnande. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i en bransch som präglas av tuffa arbetsförhållanden. Verksamheten är delvis finansierad av skattemedel vilket vi tar ansvar för, samtidigt som en biprodukt av vår leverans påverkar miljön.
Läs merom Socialt ansvarstagande

Sveriges nöjdaste patienter

Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex.

Lediga tjänster

Praktikertjänst finns i 220 av landets 290 kommuner och flera av våra mottagningar söker nya medarbetare. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Lediga tjänster

PTJ Akademi

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Vi erbjuder både kortare kurser och efterutbildningar som löper över flera år.

 

Ta nästa steg!

Därför valde jag Praktikertjänst

"Patienter och medarbetare vinner på modellen"

– Praktikertjänstmodellen handlar om att skapa goda förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt för alla våra patienter. Jag som tandläkare slipper mycket administration och kan i stället fokusera på det som jag brinner för – att ge vård, träffa patienter och driva mottagningen, säger Agneta Riemann, tandläkare på Polarkronans praktik i Gällivare.
Ladda fler artiklar

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Få kontakt med våra rekryterare redan idag.

Klicka här

Hälso- och sjukvård

1 en 5 vårdpatienter besöker någon av Praktikertjänsts mottagningar. Hos oss arbetar läkare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, psykoanalytiker, terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter och dietister. Vården utförs på våra många mottagningar runt om i landet.