en bild
Kategorier för sidan Karriär

Pensionsrådgivning med extra allt

Att ta kontroll över sin pension är viktigare än någonsin. Inom Praktikertjänst finns pensionsrådgivare som kan guida såväl praktiker som anställda till att fatta genomtänkta beslut.

  • Text Redaktionen
  • Foto Praktikertjänst

De orangea kuverten seglar ner över Sverige inför varje vår. I vissa hushåll bemöts innehållet med kompakt ointresse, i andra med isande skräck.

Pensionssystemet är nämligen under hård press, och den allmänna pensionen blir alltmer utarmad. Medan systemet tidigare utgick från en genomsnittlig inkomst av de 15 bästa åren , baseras dagens beräkningar på den sammanlagda under hela arbetslivet. Men eftersom vi lever längre och börjar arbeta senare, blir bibehållna pensionsnivåer en omöjlig ekvation. Därför hamnar ansvaret för den framtida tryggheten i högre utsträckning på individens axlar.

Björn Folke är chef för pensionsavdelningen på Praktikertjänst. Han menar att det finns goda möjligheter att påverka sin framtid med hjälp av de pensionsrådgivare som står alla medarbetare till förfogande. Sammanfattningsvis erbjuds fyra olika pensionsplaner, två för praktiker och två för anställda.

Det grundläggande budskapet är att eget sparande är nödvändigt, menar Björn Folke.

– Vi fokuserar förstås på tjänstepensionen, men guidar till aktiva och medvetna val kring alla delar av pensionspyramiden. Man kan höja sin framtida pension med flera tusen kronor per månad om man väljer rätt. Och det går fortfarande att påverka mycket även om man närmar sig 65.  

Björn Folke och hans kollegor åker ofta runt i landet och föreläser om hur man ska tänka kring pensioner och pensionssparade. Det är välbesökta evenemang som kan förändra mycket för den som lyssnar och därefter agerar i enlighet med de lärdomar man får till sig under föreläsningen.

Men bara att arbeta inom Praktikertjänst kan ge stora fördelar i sig. Bland annat innebär organisationens storlek att koncernen kan upphandla pensionslösningar från försäkringsbolagen som därmed kan reducera avgifterna ordentligt.

– Ibland kan det skilja så mycket som 30 procent i pensionsuttag tack vare detta. En annan viktig aspekt av vara praktiker är att man kan koncentrera sig på sin egen pension. På en vanlig praktik med 20 anställda är det nästan ett halvtidsjobb att hantera och sätta sig in i alla delar av pensionen för de anställda. Allt sånt sköter vi, säger Björn Folke.

Värdefull rådgivning

Men den kanske allra viktigaste fördelen med Praktikertjänsts modell är den ständiga tillgången till oberoende pensionsrådgivare. Ola Berg har efter fyra år som praktiker och verksamhetsansvarig på Vårdcentralen Norrahamn i Luleå bara någon vecka kvar till pensionen. Därför har han det senaste halvåret arbetat som sjuksköterska för att underlätta generationsskiftet. Praktiken har 34 anställda och omsätter 40 miljoner kronor.

Tillsammans med en pensionsrådgivare på Praktikertjänst har han skräddarsytt sin egen pensionsplan. Ola Berg menar att hanteringen av pensioner är intressant ur flera aspekter.

– Jag ser det som en termometer på hur ett företag sköter sig. Om pensionspengarna hanteras på bästa sätt av en stabil, kunnig och kompetent företagsledning signalerar det trygghet och långsiktighet. På Praktikertjänst funkar det utmärkt, vilket gör mig trygg.

Hur viktig har pensionsrådgivaren varit?

– Jag känner ett stort förtroende eftersom jag har haft en personlig rådgivare i över fyra år som har lagt upp en plan för mig. Det har varit ett extremt bra stöd i beslutsfattandet för just min situation. Den här personen vill mig väl och har inga andra intressen. Vi tittar på hela pensionspyramiden, och jag vet exakt vad jag får ut varje månad.

Vad är ditt bästa råd till den som börjar snegla på pensionen?

– Inom Praktikertjänst blir man väl omhändertagen, men det är också viktigt att veta att den personliga insatsen kommer att återspeglas på pensionen – går det tungt ekonomiskt påverkar det också senare i livet. Samtidigt kan det bli en extra drivkraft för den som är verksamhetsansvarig, att framgången bygger på att alla gör sitt bästa och levererar på olika plan. Mitt bästa tips är nog att ta kontakt med rådgivaren så tidigt som möjligt i karriären. Det har varit extremt värdefullt för mig.

Blocks

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Få kontakt med våra rekryterare redan idag.

Klicka här