Öppet brev till alla hjältar

Coronapandemin fortsätter att dominera nyhetsflödet och det offentliga samtalet. Från att ha varit en asiatisk angelägenhet för bara två månader sedan så har i stort sett alla länder nu rapporterade fall. Hur utvecklingen framöver ser ut är omöjligt att förutspå, men klart är att vården och vardagen rymmer många hjältar.

Carina-Citat.png

Coronasituationen förändras snabbt i både Sverige och andra länder. Antalet drabbade närmar sig miljonen, även om antalet som faktiskt smittats är långt högre. Mörkertalet är sannolikt enormt.

Och osäkerheten fortsätter att öka. Det handlar om osäkerheten kring vidden av smittspridningen och osäkerheten kring hur världsekonomin utvecklas när dragloket USA tappar fart.

Men mitt i all osäkerhet och mitt i den eskalerande ekonomiska krisen finns många hjältar, hjältar som varje dag går till jobbet och bedömer och behandlar patienter; vissa med svåra sjukdomar.

Alla som arbetar i vården är året runt, varje dag i veckan, hjältar. Men just nu är alla som arbetar på vårdenheter mer hjältar än vanligt.

Jag tänker på tandläkaren som trotsar rädslan att behandla patienter, sjuksköterskan som tar emot i ett kylslaget tält utanför mottagningen, fysioterapeuten som besöker en skör individ eller läkaren som outtröttligt svarar på frågor om luftvägsinfektioner i chatten.

På kontoren finns också hjältar, hjältar som ser till att vårdens hjältar får verksamheten att snurra. De stöttar i ekonomiska frågor, rekryterar medarbetare och hjälper till att lokalisera skyddsutrustning.

Mot det nya coronaviruset finns varken vaccin eller mirakelmedicin. Men alla kan vara vardagshjältar. Det handlar om beteenden och om respekt för andra människor, framförallt äldre.

Vardagshjältarna undviker sociala kontakter med äldre, håller avståndet, är noga med handhygienen och stannar hemma vid minsta tecken på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, feber och/eller muskelvärk.

Tillsammans är vi alla vardagshjältar och tar ansvar för att minska smittspridningen.

Carina Olson, vd och koncernchef