Tandläkarmottagning Tandläkare och delägare, Visby

Som delägare i Praktikertjänst får du ansvar för att driva och utveckla en mottagning inom bolaget. Just nu finns en öppning i Visby med anledning av kommande pensionsavgång. Där det finns möjlighet att överta hälften av en väl inarbetad och lönsam klinik med centralt läge.

Adress Antal rum Patienter
Centrala Visby Visby 3

Beskrivning

Mottagningen ligger i Visby i lokaler om cirka 136 kvadratmeter med tre behandlingsrum, steril, reception, personalutrymmen och trivsamt väntrum. Patientstocken är stabil och möjlighet att utöka den ytterligare finns. Övertagandet avser den avgående kollegans halva av mottagningen.

Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter.

Som verksamhetsansvarig i Praktikertjänst har du frihet att leda och påverka en verksamhet. Du beslutar om och ansvarar för den dagliga driften av mottagningen. Utöver rollen som verksamhetsansvarig är du också aktieägare och har en trygg anställning från första dagen. Vi tror på frihet under ansvar och du driver verksamheten utifrån dina egna idéer och ansvarar även för kvalitet, ekonomisk utveckling och medarbetarfrågor – utan att ta privata ekonomiska risker.

Vill du veta mer? Kontakta vår affärsutvecklare Mette Palmer på mette.palmer@ptj.se

Fakta om mottagningen

Om mottagningen
Antal rum 3

Karta