Specialistvård Etablering ÖNH, verksamhet i Gävle till försäljning

Modern mottagning om ca 100 kvm i Läkarhuset i Gävle. Väntrum, 2 undersökningsrum, disk/sköljrum, expedition, lunchrum, personalrum, personal och patienttoalett, kontor och förråd. Dessutom tillgång till operationssal. Etableringen är ej knuten till Läkarhuset, men till Gävle eller Gävleborg. Komplett ÖNH-utrustning förutom operationsinstrument. Utrustad med bl.a. unit med flera funktioner och bra förvaring av instrument, höj och fällbar undersökningsstol, mikroskop, fiberskop, raka skop, ny stroboskopiutrustning, hörselbur och audiometer, videooculoskopi.

Adress Antal rum Patienter
Staketgatan 32 Gävle 7 3000

Beskrivning

I Läkarhuset i Gävle har det sedan det byggdes 1967 funnits öron-, näsa-, halsmottagning. Mottagningen  har enligt LoL, ("nationella taxan") sedan 1993 drivits av ÖNH-specialist Stefan Sterner. Mottagningen är mycket välkänd i Gävle, region Gävleborg och norra Uppland.

Ej remisskrav, men inkommer remisser från hälsocentraler etc. Brukar dessutom få  remisser vidarebefordrade från ÖNH-mottagningen Gävle Sjukhus, p.g.a lång väntetid där.

Vi har tigit emot ca 3000 besök per år trots oftast lediga fredagar, det finns goda möjligheter att utöka antalet besök.

Personalen består för närvarande av en läkare och en undersköterska, båda slutar vid ev. överlåtelse. 

Den som övertar mottagningen får ersättning enligt Lagen om Läkarvårdsersättning ("nationella taxan").

Verksamheten kan senast överlåtas 230101.

Sista anbudsdag: 221130

Direkt till Regionens upphandling: https://bit.ly/3qXzjiu
Vid frågor, kontakta stefan.sterner@ptj tel: 073-3450025

 

Fakta om mottagningen

Om mottagningen
Antal rum 7
Patienter 3000

Karta