Specialistvård Etablering ÖNH, verksamhet i Gävle till försäljning

Modern mottagning med modern inredning i väntrum, undersökningsrum, expedition, patient- och personaltoalett, lunchrum samt förråd mm Komplett ÖNH-utrustning förutom operationsinstrument. Finns unit med flera funktioner och bekväm förvaring för instrument, höj- och fällbar patientstol, mikroskop, nästan ny stroboskopiutrustning, hörselbur med audiometer samt videooculoskopi.

Adress Antal rum Patienter
Staketgatan 32 Gävle 3 3000

Beskrivning

I Läkarhuset har det tidigare funnits öron-, näsa-, halsmottagning, välkänt i Gävle och har sedan 1993 drivits av ÖNH-specialist Stefan Sterner
Personalen består för närvarande av en läkare, en undersköterska där båda slutar vid ev. överlåtelse.
Ej remisskrav, men inkommer remisser från hälsocentraler etc. Brukar dessutom få vidarebefordrade remisser från ÖNH-kliniken, Gävle sjukhus, pga lång väntetid där.
Mottagningen består av 2 rum . Ett för ÖNH-undersökning samt ett för hörselbur och yrselundersökning.  Finns även tillgång till operationssal. 
Ca 3000 patientbesök/år.
Verksamheten kan tidigast överlåtas: 2:a halvåret 2022, senast 23-01-01
 
Direkt till Regionens upphandling: https://bit.ly/3yxbH79

Fakta om mottagningen

Om mottagningen
Antal rum 3
Patienter 3000

Karta