en bild

Nattsjuksköterska till Dalengeriatriken, Stockholm

Information om arbetsplatsen

Avdelning 51 är en akutgeriatrisk avdelning med 24 vårdplatser där vi vårdar patienter med bland annat KOL, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, pneumonier och andra typer av infektioner.

Intag sker dygnet runt och medelvårdtiden ligger på drygt en vecka. Intag sker via ambulans, direkt från hemmet eller akutmottagning och på remiss från andra sjukhus och vårdcentraler.

Adress:
Åstorpsringen 6, Enskededalen

Arbetsuppgifter

Arbetet som sjuksköterska på avdelningen innebär att du tillsammans med undersköterskor kommer att arbeta närmast patienten, vilket betyder att ni kommer vara en viktig komponent i att involvera patienten i vården och bevaka dennes intressen. Då det är mycket viktigt för patienten att vi har en helhetsbild över dennes situation läggs stor vikt på ett fungerande teamarbete och samarbetsförmåga.

I det sedvanliga sjuksköterskearbetet ingår bland annat omvårdnad tillsammans med undersköterskan och läkemedelsadministrering. För att underlätta läkemedelshanteringen så använder vi oss av slutenvårdsdos.

Vi använder oss av STELPA för dokumentation med hjälp av surfplattor, läs gärna mer om detta på vår hemsida.
Vi använder oss av journalsystemet Take Care.

Medicintekniskt så ingår bland annat att sätta perifera infarter, såromläggningar, katetersättning/hantering, blodtransfusioner och antibiotika- administrering.

Kvalifikationer

Leg. Sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet.

Personliga egenskaper

Du är prestigelös och bemöter människor med respekt. Du är intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta. Du är positiv och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten.

Tillbaka till Lediga tjänster