en bild

Underläkare Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby

Information om arbetsplatsen

Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby erbjuder specialistpsykiatrisk vård till boende i Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista. På mottagningen i Rinkeby finns Psykosenheten, SIA-teamet och Jour och Akutgrupp samlokaliserade. Denna tjänst är placerad i ett av psykosteamen.

Psykosenheten är fördelad på tre behandlingsteam inriktade mot specialiserad utredning och behandling vid nydebuterad psykos och redan konstaterade schizofrenispektrumsyndrom. Vi är en stor och välbemannad enhet med samtliga professioner tillgängliga inom teamen vilket ger oss förutsättningar att bedriva psykosvård med hög kvalitet i samtliga vårdfaser. Psykosenheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede då organisationsmodellen Flexibel Assertive Community Treatment (f-ACT) implementeras. Vårt arbetssätt präglas av möjlighet till tät uppföljning och nära samverkan med vårdgrannar, myndigheter och nätverk. Vi har ett brett behandlingsutbud med psykoedukativa grupper, återhämtningsprogram och psykologisk behandling. En större satsning för att främja våra patienters somatiska hälsa pågår där vi under hösten kommer att delta i ett större forskningsprojekt.

Adress:
Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Spånga

Arbetsuppgifter

Som underläkare hos oss kommer du att få möjlighet att lära dig psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete från grunden under handledning av överläkare på enheten. Underläkarens vanliga arbetsuppgifter innefattar läkemedelsuppföljningar, receptförnyelser och arbete med årliga hälsokontroller. Du deltar även i teamkonferenser där du bidrar konsultativt kring vårdplanering och rehabplanering i olika patientärenden. I tjänsten ingår även jourberedskap dagtid på mottagningen på rullande schema.

Kvalifikationer

Läkarlegitimation ett krav. Genuint intresse för arbete inom psykiatri.

Personliga egenskaper

Vi värdesätter särskilt din samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Tillbaka till Lediga tjänster