Utbildning

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Vi erbjuder allt från endagskurser till efterutbildningar som löper över flera år. Vi satsar på en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom tandvård, hälso- och sjukvård och utbildningar för dig som är chef.

Utbildning

av våra kursdeltagare rekommenderar fler att gå någon av våra kurser! Det är vi väldigt stolta över.

Så säger andra

"Jag kan applicera tips och råd direkt i min kliniska vardag."

Gunilla Bratt-Cronqvist, tandläkare i Lund om kursen Oral farmakologi.

"Efter kursen känner jag mig säkrare i den kliniska situationen och har lättare att diskutera ämnet med patienterna."

Viktoria Semenova, tandläkare i Hässleholm om kursen Konsten av lyckas med protetik i djupa bett.

"Viktigt att ha uppdaterade kunskaper inom hygienrutiner."

Josefine Lundberg, Profylaxtandsköterska i Göteborg om kursen Operationsassistans och hygien för tandsköterskor.
Ladda fler artiklar