Utbildning

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Vi erbjuder allt från endagskurser till efterutbildningar som löper över flera år. Vi satsar på en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom tandvård, hälso- och sjukvård och utbildningar för dig som är chef.

Utbildning

av våra kursdeltagare rekommenderar fler att gå någon av våra kurser! Det är vi väldigt stolta över.

Försättsbild för Vi ger dig verktyg för ditt ledarskap.
Video

Vi ger dig verktyg för ditt ledarskap.

Att vara ledare inom vården kan vara en svår uppgift. Praktikertjänst erbjuder flera ledarskapsutbildningar som stöd för alla chefer.

Spela upp

Så säger andra

"Jag kan applicera tips och råd direkt i min kliniska vardag."

Gunilla Bratt-Cronqvist, tandläkare i Lund om kursen Oral farmakologi.

"Efter kursen känner jag mig säkrare i den kliniska situationen och har lättare att diskutera ämnet med patienterna."

Viktoria Semenova, tandläkare i Hässleholm om kursen Konsten av lyckas med protetik i djupa bett.

"Viktigt att ha uppdaterade kunskaper inom hygienrutiner."

Josefine Lundberg, Profylaxtandsköterska i Göteborg om kursen Operationsassistans och hygien för tandsköterskor.
Ladda fler artiklar